ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการและให้การบรรยายในงาน Lanna Expo 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (19 กันยายน 2563) ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการและให้การบรรยายในงาน Lanna Expo 2020 

หัวข้อ “งานวิจัยนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่” โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

1.การตรวจสอบย้อนกลับพืชอาหารปลอดภัยโดย ระบบ AgTrace บรรยายโดยคุณกรกฏ มาลัยวรรณ/คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ วันที่ 19 ก.ย. 63 เวลา 11:30-12:00 น. (บรรยายแล้ว)

2.เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมและธุรกิจ กาแฟอะราบิก้า บรรยายโดยคุณนเรศ ปินตาเลิศ วันที่ 20 ก.ย. 63 เวลา 11:30-12:00 น. (บรรยายแล้ว)

3.การผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค บรรยายโดย รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 12:30-13:00 น.

4.น้ำนมคุณภาพ บรรยายโดย อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ / อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ วันที่ 27 ก.ย. 63 เวลา 12:30-13:00 น.

ณ งาน Lanna expo 2020 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่.เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 2563
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1479 ครั้ง