การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เตรียมบทความอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการขอตำแหน่งวิชาการ"

           งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ่คณะเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "เตรียมบทความอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการขอตำแหน่งวิชาการ" โดยมี ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ ขั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติเอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2563
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1816 ครั้ง