รายการ CMU LIVE : คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “ร่วมด้วยช่วยกัน ทำงานเป็นทีม #7

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดรายการ Talk Show Online( CMU Live ครั้งที่ 19 ) เรื่อง "ร่วมด้วย ช่วยกัน ทำงานเป็นทีม #7 โดยภายในรายการได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสมาคม วิธีการบริหารงานสมาคมอย่างไร? จึงสามารถรวบรวมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ให้สมัครสมาน สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงาน ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมกันเอง นักศึกษาปัจจุบัน คณะ และสังคม โดยเฉพาะแผนการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปครับ โดยมี คุณอดิศร   ไตรสินสมบูรณ์ นายกสมาคม ฯ  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน คณะกรรมการสมาคม ฯ และนายศิวัจน์  วิมลนพลักษณ์ คณะกรรมการสมาคม ฯ เข้าร่วมรายการในครั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Facebook Live CMUAA

 เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2563
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 960 ครั้ง