รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากผ้า จากศิษย์เก่า เกษตร มช. รุ่น 13

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากผ้า จากศิษย์เก่า เกษตร มช. รุ่น 13 จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม ฯ โดยมีคุณรณิดา  ศรีกุลมนตรี เป็นตัวแทนมอบ และ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน เป็นผู้รับมอบ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2563
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 979 ครั้ง