NIU International Training Program 2020

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม International Training Program; Highland Arabica Coffee Production ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ National Ilan University (NIU) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 22 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2563เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 22 ม.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1423 ครั้ง