ต้อนรับอาคันตุกะจาก Chinese Culture University, Taiwan

วันที่ 16 ม.ค. 2563 รศ.ด ร. ณัฐาโพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี และ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฯ รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล ให้การตอนรับ Assoc. Prof. Dr. Ling-Ling Lo จาก Department of Animal Science, College of Agriculture, Chinese Culture University, Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการทางด้าน Animal Science ร่วมกันในอนาคต

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 16 ม.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1443 ครั้ง