การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)

วันนี้ (13 ธ.ค.62) เวลาประมาณ 09.00-14.00 น. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร โดยวิทยากรผู้ให้การบรรยายได้แก่ คุณกุหลาบ อุตสุข และคุณฐานิต ศาลติกุลนุการ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน 22 ท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบหรือส่งเสริมชุมชนที่ดูแลต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1789 ครั้ง