ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไก่ประดู่หางดำ พ่อกำนันอิ่นคำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ ("Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches") จำนวน 20 ท่าน จาก 19 ประเทศทั่วโลก ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไก่ประดู่หางดำ พ่อกำนันอิ่นคำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เพื่อศึกษาถึงบริบทของการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ในการเลี้ยงไก่ประดูหางดำ โดยได้รับเกียรติจาก พ่อกำนันอิ่นคำ และดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เป็นผู้นำและให้การบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ  ซึ่งวันนี้ได้เข้าสู่วันที่ 13 ของการฝึกอบรมฯ แล้ว โดยกำหนดการการอบรมฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้.เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1961 ครั้ง