นักเรียนและคณะครู จำนวน 55 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

     วันนี้ (พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และคณะครู รวมจำนวน 55 ท่าน จากโรงเรียนวัดหนองซิว จังหวัดลำพูน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุหลาบ อุตสุข และคุณฐานิต ศาลติกุลนุการ เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรเกษตร การรวมกลุ่มของเกษตรกรในนามของกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง รวมทั้งตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย

   โดยกลุ่มนักเรียนมีโอกาสได้ลงพื้นที่จริง และเรียนรู้กระบวนการในภาคสนามจริง เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการเรียนการศึกษาต่อไป. เอกสารประกอบ :

Photo : 41 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1984 ครั้ง