โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินานาคริสเตียน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ในวันที่ 23 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นอนุบาล1-3 จำนวน 22 คน และคุณครูจำนวน 3 ท่าน จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาตินานาคริสเตียน ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตร และธรรมชาติรอบตัว ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ)

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณกุหลาบ อุตสุข และคุณฐากูร ปัญญาใส (นักวิทยาศาสตร์เกษตรประจำศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร) เป็นผู้บรรยายและพาน้องๆ นักเรียนเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

โดยบรรยากาศในการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยการเรียนรู้ผ่านความสนุกสนาน และนับเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติของเยาวชนได้อย่างดียิ่ง.

 

 เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2345 ครั้ง