คณะวิจัยและเกษตรกรอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 คณะวิจัยจาก"โครงการวิจัย การขับเคลื่อนเกษตรผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงและลดภาระหนี้สินของเกษตรกรอย่างยั่งยืน(สกว., 2561-2563)" รวมทั้งเกษตรกรจากอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ระบบการปลูกพืชปลอดสารพิษ แบบผสมผสาน รวมทั้งศึกษาดูงาน"ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

โดยในการนี้ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ได้ให้การต้อนรับคณะวิจัยฯ และแนะนำแปลงสาธิตการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และนักวิทยาศาสตร์เกษตร ได้แก่ ว่าที่ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล คุณกุหลาบ อุตสุข คุณฐากูร ปัญญาใส และคุณเฉลิม อรุณโรจน์ (ประธานกลุ่มเกษตรปลอดพิษแม่ปิง) เป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งในเชิงองค์ความรู้และในเชิงปฏิบัติ ซึ่งคณะวิจัยและเกษตรกรจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 12 ม.ค. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2034 ครั้ง