การประชุมสามัญกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย  จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมสามัญกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่5/2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับกจิการของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุมมนู ศิติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2561
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 888 ครั้ง