ประชุมคณะทำงาน ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561

คุณศิวัจน์     วิมลนพลักษณ์   รุ่น 33 ผู้ประสานกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561 ระหว่างสมาคมฯ กับสโมสรนักศึกษาฯ เพื่อวางแผนกิจกรรมและหาแนวทางร่วมกันทำการจัดกิจกรรม โดยประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561 มีชื่องานว่า "สายใยน้องพี่ AGGIE CMU" ซึ่งจะจัดในวันที่ 7-8 กันยายน 2561   ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2561
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 921 ครั้ง