ประชุมคณะทำงานงานเกษตรคืนรัง ประจำปี 2561

นายนที  ส่งสวัสดิ์ อุปนายก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน งานเกษตรคืนรัง ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนของแต่ละรุ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดงาน และรูปแบบของกิจกรรม โดยงานเกษตรคืนรัง ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  และการลงพื้นที่จัดงานจริง เมือวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 6 ส.ค. 2561
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1298 ครั้ง