การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ในหัวข้อ “เรียนเกษตรจบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ร่วมถ่ายทอดคือ ว่าที่ ร.ต. วิชัย   จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมฯ และคุณประภัสสรา     บรรดิษฐ กรรมการสมาคมฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ   

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 892 ครั้ง