การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ว่าที่ ร.ต. วิชัย   จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ในการนี้สมาคมการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบรรดาลใจในการเรียนเกษตร และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer” โดยคุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1074 ครั้ง