Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches.

     ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center for Agricultural Resource System Research, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University) ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency (TICA)) ได้จัดโครงการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 19 คน จาก 18 ประเทศ อาทิ ชิลี มาลาวี ไนจีเรีย เอกวาดอร์ เม็กซิโก ฟิจิ  รวมทั้งประเทศไทย

    โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับความยั่งยืนทางอาหาร ระบบเกษตรผสมผสานอย่างมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร โดยมีดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เป็นผู้ควบคุมภาพรวมของงานทั้งหมด ซึ่งในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561) ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

     สำหรับความโครงการอบรมในครั้งนี้ นักวิชาการ รวมทั้งคณาจารย์ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรจำนวนหลายท่าน ซึ่งหัวข้อที่ทำการบรรยายจะมีความแตกต่างกันไปตามความถนัดเฉพาะทางของแต่ละท่าน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของศูนย์ฯ ทุกท่าน ในการจัดการ การประสานงานต่างๆ ของโครงการ การดำเนินงานวันแรกนี้จึงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี.

 เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2205 ครั้ง