การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีการจัดอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมและได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     รวมทั้งยังประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน องค์กร นำมาซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งสู่การพัฒนาและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมถึงระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ณ ห้องประชุม Convention Hall  โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

     โดยในการนี้ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้ทำการส่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ในปีนี้ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะได้เข้าใจบริบทต่างๆ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1878 ครั้ง