การสาธิตให้องค์ความรู้เทคนิควิธีการเรื่องการเพาะเห็ด ณ ตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย”

      เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร. สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เข้ามาทำการสาธิตให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและบุคคลทั่วไป ภายในตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” (วันเสาร์ ณ ไร่แม่เหียะ ) ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ภายใต้การบริหารจัดการโดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นของการสาธิตให้องค์ความรู้เทคนิควิธีการเรื่องการเพาะเห็ด ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

      โดยการสาธิตนี้จะมีขึ้นอีกครั้งในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นี้ เวลาประมาณ 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย”  ((วันพุธ ณ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใกล้ประตูโครงการหลวง (ประตูหลังมช.) บริเวณภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)) ดัง 2 รูปท้าย หากท่านใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษได้ตามอัธยาศัย

 

Connected Website: 
[เว็บไซต์เพิ่มเติม]

https://www.facebook.com/cmu.farmer.market/

http://www.agri.cmu.ac.th/carsr

https://www.facebook.com/carsrstation/

https://www.facebook.com/Young-Farmers-Market-102743608063…/

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1956 ครั้ง