พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ภายในงาน CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ภายในงาน CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน และเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีการประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 รางวัล อาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ รางวัล อาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง ประเภท นักวิจัยดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงบูธผลงานวิจัย โครงการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ภายในงาน ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 56 ครั้ง