ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ วุฒิ Doctor of Philosophy (Animal Science) จาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1031/2565 มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย :
Notice (8): Undefined index:  Prefix [APP\View\Webs\infoes_detail.ctp, line 117]
Notice (8): Undefined index:  fname [APP\View\Webs\infoes_detail.ctp, line 117]
Notice (8): Undefined index:  lname [APP\View\Webs\infoes_detail.ctp, line 117]
| หน่วยงาน :
Notice (8): Undefined index:  name [APP\View\Webs\infoes_detail.ctp, line 117]
เปิดอ่าน : 145 ครั้ง