ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download TORเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์คณะเกษตรศาสตร์ ปี

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-02 15:33:01
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 70 ครั้ง