ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ข Download ประกาศเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะเกษตร

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-02 15:31:36
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 81 ครั้ง