ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง TOR ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download 1.TOR-HPLC+เกณฑ์พิจารณาฯ (final).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-14 10:48:31
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 84 ครั้ง