ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลาง ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download 2.ราคากลางเครื่องวิคราะห์หาสารแบบโครมาโตกราฟี.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-14 10:45:25
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 85 ครั้ง