ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง TOR ซื้อเครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download ร่างขอบเขตงานเครื่องย่อยสารตัวอย่าง

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-11 10:03:41
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 72 ครั้ง