ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Semester

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการประสานงานจาก University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Shizuoka University Fall Semester 2024 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษารับผิดชอบด้วยตนเอง หมดเขตเสนอชื่อถึง University of the Ryukyus ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยรายละเอียดเอกสารการสมัครดังนี้

(1) Application Form (Form 1-5)

(2) Recommendation Letter

(3) Academic transcript from the applicant’s home university

(4) Certificate of Enrollment from the applicant’s home university

(5) Color photograph (showing clearly the applicant’s head and shoulders,3cm x 4cm against a plain white, grey or blue background)

(6) Color copy of applicant’s passport (page with personal details)

(7) Application form of Certificate of Eligibility (COE)

ทั้งนี้ ส่วนงานสามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ส่วนงานละ 1 คน โดยสามารถแนบเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เพื่อให้หน่วยงานรวบรวมรายชื่อส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป


เอกสารประกอบ : Download c4840027-4539-4a60-b5b8-7e989acebdf4.pdf Download d6591cdc-5dd1-45ad-9858-f5ceed632293.pdf Download 52e1da54-6118-4064-87b6-e8a511073be3.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-28 10:28:21
เผยแพร่โดย : อาทิตย์ กันจินะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 65 ครั้ง