ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานทั่วไป

ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ

ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานทั่วไป

        ตามประกาศ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานทั่วไป อัตราเงินเดือน ๑๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา นั้น

        บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักปฏิบัติงานทั่วไป 19-02-67.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-19 16:27:39
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 240 ครั้ง