ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ

ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ

ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานทั่วไป

-----------------------------------------------------------------------------------

        ตามประกาศ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานทั่วไป อัตราเงินเดือน ๑๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา นั้น

        บัดนี้ ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้และมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้ารับการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน ๓ ราย รายชื่อดังเอกสารแนบ

        ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ITSC ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาที่ระบุไว้จะถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารประกอบ : Download ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-16 13:56:23
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 213 ครั้ง