ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024 (หมดเขต 1 มีนาคม 2567)

ด้วย Meiji University, ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  Meiji SPSE Fall Semester 2024  กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2567 - มีนาคม 2568 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Nomination Letter จากคณะต้นสังกัด

2. Study Plan

3. Copy of Language Proficiency Score

4. Academic Transcript

5. Housing Form

6. Certificate of Health

7. Copy of Passport

8. ID Photo

9. Application for the Certificate of Eligibility

10. Statement of Financial Responsibility


หมดเขตเสนอชื่อถึง Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้สนใจโดยสามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติไปยัง Meiji University ได้โดยตรงต่อไปและโปรดสำเนาแจ้งกองวิเทศสัมพันธ์ต่อไปด้วย

 


เอกสารประกอบ : Download 75d2c9bf-405e-4061-a8c4-bb76bb7b9b49.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-13 09:24:37
เผยแพร่โดย : อาทิตย์ กันจินะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 69 ครั้ง