ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาเพศหญิง ระดับปริญญาตรี SWU Summer International Program 2024  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2567 โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษา 90,000 เยน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Nomination Letter จากคณะต้นสังกัด

2. Study Plan

3. Proof of Language Proficiency Score

4. Certificate of Enrollment

5. Copy of Passport

8. ID Photo

หมดเขตเสนอชื่อถึง Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.swu.ac.jp/en/examinee/prospective/semester/ssip.html

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ โดยเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่กองวิเทศสัมพันธ์พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ นักจัดการงานทั่วไป โทร 43668 อีเมล์ irdcmu@cmu.ac.th ด้วย


เอกสารประกอบ : Download 314ef5d6-0acd-4311-a927-81ae04c4cf90.pdf Download b6d9caaf-2370-4ff7-b54a-8d95477172fa.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-13 09:19:33
เผยแพร่โดย : อาทิตย์ กันจินะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 83 ครั้ง