การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและความร่วมมือ จาก UK Science and Research Funding Opportunities

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้

            1. การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและความร่วมมือ จาก UK Science and Research Funding Opportunities โดย Mr. Chavit  Uttamachai, Science and Innovation Adviser, British Embassy Bangkok. และ Mr. Chayanant  Boonmee, Science Programme Manager, British Council Thailand.

ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น) และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM meeting) Meeting ID : 995 8231 9679 Link : https://cmu.to/8ijPX สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://cmu.to/DgohQ

            2. การสัมมนาเชิงวิชาการ “ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ...Get Ready to Be Successful” ภายใต้หัวข้อสัมมนา

  • บริหารโครงการวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ
  • การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าตาหน่วยงานที่ให้ทุน
  • ปรากฏการณ์จริยธรรมการวิจัยและข้อควรระวัง
  • The Importance of SDG and Research  Performance Analysis

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนันทา โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ที่ : https://cmu.to/7UBMs (ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ก.พ. 2567)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-01 09:16:20
เผยแพร่โดย : นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 77 ครั้ง