ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024/2025

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024/2025 ซึ่งมอบแก่นักเรียนและนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยต้องมีคุณสัมบัติ ดังนี้

1. ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และในระดับปริญญาโทไม่เกิน 35 ปี (ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของปีที่เริ่มการศึกษา)

2. ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

         2.1 GCE O-level: 6 เครดิต

         2.2 IGCSE: เกรด C

         2.3 IELTS: ระดับ 6

         2.4 TOEFL: ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

         ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/f7cb18a1
โดยกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ queriesBDGS2024@mfa.gov.bn


เอกสารประกอบ : Download 6b0a8737-d3b4-4bf8-90d1-a9a41dbe0df3.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-31 13:23:06
เผยแพร่โดย : นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 82 ครั้ง