เปืดรับสมัครทุนการศึกาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์การเปืดรับสมัครทุนการศึกาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (T?rkiye Scholarships) ประจำปี 2567 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมอบแก่นักเรียนและนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี  ระดับปริญญาโทไม่เกิน 30 ปี และระดับปริญญาเอกไม่เกิน 35 ปี

      ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/ad0d9936
โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ให้ทุนโดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@turkiyeburslari.gov.tr หรือโทรสาร 0850 455 0982


เอกสารประกอบ : Download 63b71fb0-de16-4e75-8cb4-d398f1cd54af.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-31 13:17:13
เผยแพร่โดย : นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 76 ครั้ง