ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Insects: proteins and beyond โดย Prof. Dr. Laura Gasco ภาควิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ป่าไม้ และอาหาร จาก University of Torino

An invitation to attend a lecture on “Insects: proteins and beyond”

We are kindly inviting all of the staff, students, and interested individuals to attend the lecture on “Insects: proteins and beyond" by Prof. Dr. Laura Gasco, Department of Agricultural, Forest and Food Sciences, University of Torino, Italy

The lecture will take place on 15 May from 10:00 to 12:00 at the Boonyawat Lumpaopong Meeting Room, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. Please register by scan QR code.

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Insects: proteins and beyond โดย Prof. Dr. Laura Gasco ภาควิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ป่าไม้ และอาหาร จาก University of Torino ประเทศอิตาลี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดยสแกน QR code


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-26 14:33:24
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 400 ครั้ง