สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 และฟังบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์ ดร. Chun-I Chiu อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม เอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

      สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ขอเชิญสมาชิกร่วม ประชุมสามัญประจำปี 2565 และฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม เอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม โดยอาจารย์ ดร. Chun-I Chiu อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการใช้งาน และสารเคมีที่ใช้ใน เหยื่อกำจัดปลวก" (Termite Bait Technique and Chemical) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ หรือติดต่อสอบถามจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โทร.02-722-1172-3 หรือ www.tpma.net


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-22 11:30:15
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 234 ครั้ง