ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการจัดสรรทุนการศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ" สำหรับบุตรของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 จำนวน 14 ราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการจัดสรรทุนการศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ" สำหรับบุตรของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 จำนวน 14 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเรียนเชิญทายาทของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิร มอบทุนการศึกษาดังกล่าว ในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-01 10:56:45
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 462 ครั้ง