รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท" ประจำปี 2566 (รอบพิเศษ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท" ประจำปี 2566 (รอบพิเศษ)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รับสมัครทาง Internet : https://www.cmu.ac.th/.../E13BF8C0-7C77-46BA-BEA1...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 25666

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิ.ย. 2566

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:: 053 944065-6, 053 944018-20, 095757710 รสสุคนธ์ ปินตา E-mail: rossukon.pinta@gmail.com


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-17 09:46:08
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 449 ครั้ง