สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Selected Topic ดังนี้
          1. โคเนื้อ
          2. การจัดการโรค ASF ในสุกร
          3. เครื่องจักรกลการเกษตร
          4. ข้าวโพด
          5. ปาล์มน้ำมัน

           สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. (มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11610

ทั้งนี้ ท่านใดประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 17 พ.ย. 65 เพื่อเสนอลงนามในข้อเสนอโครงการต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-10-28 17:07:00
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 556 ครั้ง