บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ(Global Partnership)] ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

            หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ(Global Partnership)] ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. (มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. เท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข. ได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11611

        ทั้งนี้ คณาจารย์ที่สนใจยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 24 พ.ย. 65 (เวลาราชการ) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-10-28 16:59:51
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 513 ครั้ง