ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ชุดกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง)
เอกสารประกอบ : Download MX-M315NV_20220921_093714

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-21 10:47:15
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 318 ครั้ง