ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน-ไนโตรเจนอัตโนมัติ)
เอกสารประกอบ : Download MX-M315NV_20220921_093830

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-21 10:44:51
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 343 ครั้ง