ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร” แบบออนไลน์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัดการอบรมเรื่อง “การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร (Using artificial intelligence to control the quality of agricultural products)” แบบออนไลน์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ในวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดจนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร

ฟรี...ค่าลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1uNnerONfOsodrSeGCfDAQP-B-acSIwBYuDXV81fBNt0/viewform?edit_requested=true

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031

สมัครภายในวันที่ 10 กันยายน 2565


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-31 19:42:22
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 510 ครั้ง