ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ EP080029
เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำ นักการเงินและบัญชี EP080029.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-15 13:41:54
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 235 ครั้ง