แสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงประเภท "นักวิจัยดีเด่น" ในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวผลงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-07-22 20:50:49
เผยแพร่โดย : ฐิติมา วงษ์วาน | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 478 ครั้ง