ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน

        ตามประกาศ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,147.- บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

                1. นางสาวธัญสิริ ปินตา

                2. นางสาวนันท์นภัส โนโชติ

                3. นายวีร์ทัชธร ยุตบุตร

                4. นางสาวพาทินอร ตั้งรัตนาพิบูล

                5. นางสาวสุพิชฌาย์ ชุ่มสุขใจ

               6. นางสาวเพียงตะวัน เทียนฤกษ์

               7. นางสาวธมนวรรณ ฝั้นเต่ย

               8. นางสาวพรชิตา วัฒนพงศ์

      มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        โปรดเตรียม ผลการตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง โดยให้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักบัญชีการเงินศูนย์บริการวิชาการฯ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-25 14:49:46
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1049 ครั้ง