ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee

ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำร้าน
CMU Steak & Coffee

----------------------------------------------------

        ตามประกาศ  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee เพื่อปฏิบัติงานเชฟ และบริหารจัดการร้านค้า อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,912 บาท จำนวน
1 อัตรา นั้น

        บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวพิมพกานต์ ขยายเสียง

        จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ร้าน CMU Steak & Coffee อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ดอยคำ) ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งดังกล่าว


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee (2).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-24 16:51:24
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 927 ครั้ง