ศูนย์บริการวิชาการฯ เปิดกิจกรรมกาดโก้งโค้งเกษตรปี๋ใหม่เมือง ฉลอง 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ศูนย์บริการวิชาการฯ เปิดกิจกรรมกาดโก้งโค้งเกษตรปี๋ใหม่เมือง ฉลอง 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. 


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ เปิดกิจกรรม “กาดโก้งโค้งเกษตรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาปี๋ใหม่เมือง พร้อมช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วให้มีพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. 


ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ มช. พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาวิชา จัดจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารพื้นเมือง ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2656 เวลา 8.00 – 20.00 น. ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-04 13:37:56
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 731 ครั้ง