แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รางวัล "ครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564

นายกิตติชัย ทิพย์ทา รางวัล "ครุฑทองคำ ลูกจ้างประจำดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวผลงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-15 13:40:12
เผยแพร่โดย : ฐิติมา วงษ์วาน | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 590 ครั้ง