ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ตำแหน่งเลขที่ EP080012
เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์เกษตร ep12 ศูนย์ที่สูง.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-22 09:20:21
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 437 ครั้ง